Can Rosell - Riu

Entrepanets càtering vegetal

Order 2 days upfront until 20:00

Product description

Entrepanets vegetals decorats amb variat de llavors per sobre. 12 unitats

Allergens

Consult shop for allergens