Can Rosell - Catalunya

Entrepanets càtering mini

Order 2 days upfront until 20:00

Product description

Entrepanets mini d'embotit amb variat de llavors per sobre. 16 unitats

Allergens

Consult shop for allergens